Sprawozdania i dokumenty

Szczegółowe informacje o naszej organizacji (opp)

numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000221607
nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE DEBRA POLSKA KRUCHY DOTYK
adres strony WWW : http://www.debra-kd.pl
adres organizacji : 40-833 Katowice
ul. Walerego Sławka 5
miasto : Katowice
gmina :  Katowice
powiat :  Katowice
województwo : ŚLĄSKIE
data nadania statusu opp : 06.07.2007

Zadania sfery pożytku publicznego

Zgodnie z zapisami artykułu 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje posiadające status opp zajmują się m.in. pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także działalnością charytatywną, ochroną i promocją zdrowia, działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Bank i numer konta Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk:

78 1050 1214 1000 0023 0279 1799
ING Bank Śląski o/Katowice ul. Mickiewicza 3

 

 

 

1slider

Nasi Partnerzy

molnlycke.jpgmojarana.jpgorphan.jpgpolymem.jpgconvatec.jpgmediamed.jpglr.jpglines.jpgkruk.jpgeurordis.jpg6.jpg

Rozliczenie PIT z PITax.pl

button 1 200x135px

dotpay debra

nowa strona EB

fanimani debra eb

Konsultacja i pomoc pielęgniarska

Drodzy rodzice/opiekunowie jeśli potrzebujecie pomocy, konsultacji pielęgniarskiej i opieki w zakresie wiedzy o lekach, opatrunkach i ich zastosowania w leczeniu i pielęgnacji w Epidermolysis Bullosa zachęcamy cię do kontaktu z Debra Polska Kruchy Dotyk tel. + 48 668 837 308. Więcej danych teleadresowych w zakładce kontakt.