Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Szkolenie Izba Pielęgniarska

W dniu 25 września w Lublinie w Izbie Pielęgniarek i Położnych odbyło się szkolenie z zakresu pielęgnacji i opieki nad pacjentem z Epidermolysis Bullosa oraz zastosowania specjalistycznych materiałów opatrunkowych Mepilex i Mepitel. Szkolenie prowadzili Pielęgniarka Anna Kuchta, Małgorzata Niedzielska ? Konsultant ds. rozwoju opatrunków medycznych, Przemysław Sobieszczuk ? Prezes Zarządu Debra.  W szkoleniu uczestniczyło około 40 Pielęgniarek ze specjalistycznych Szpitali i oddziałów położnych w Lublinie i z sąsiednich miejscowości.  Zakres tematyczny szkolenia skupiał się podejściu pielęgniarskim do pacjenta z EB....

Ciekawe Video o EB

Pod linkiem STOP EB dostępne jest wideo, zachęcamy do obejrzenia. Debra Polska

Lista dostępnych opatrunków refundowanych na EB

W zakładce Leczenie EB/Opatrunki w leczeniu EB dostępna jest lista refundowanych i dostępnych opatrunków w pielęgnacji EB z Firmy LOHMANN & RAUSCHER. Debra Polska

Zmiany na liście refundacyjnej od 1 września 2014 r

Od dnia 1 września 2014 roku do listy refundacyjnej wchodzi nowy opatrunek AQUACEL Ag+ EXTRA z firmy ConvaTec.Lista dostępnych opatrunków z firmy ConvaTec dostępna jest w zakładce Leczenie EB/Opatrunki ConvaTec.Debra Polska

Wystawa Radio Katowice w Centrum Handlowym

Szanowni Państwo, W Katowicach w Centrum Handlowym SILESIA CITY CENTER odbywa się wystawa Radia Katowice pod Patronatem Urzędu Miasta Katowice. Na wystawie znalazły się zdjęcia z działalności organizacji Debra Polska z ostatnich kliku lat. Debra Polska  

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy